Phần mềm doanh nghiệp

Phần mềm doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Với sự phát triển công nghệ như hiện nay và được sự khuyến khích của nhà nước, Đà Nẵng là một trong các thành phố được đánh giá cao về áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh và quản lý kinh doanh.

DanangTech cung cấp các phần mềm doanh nghiệp tại Đà Nẵng

Hiểu rõ được nhu cầu phát triển kinh doanh của doanh nghiệp không thể thiếu việc áp dụng các giải pháp công nghệ tin, đặc biệt là phần mềm vào công việc kinh doanh, DanangTech đã hỗ trợ công nghệ cho rất nhiều doanh nghiệp, với các phần mềm doanh nghiệp sau đây:

  • Phần mềm quản lý bán hàng
  • Phần mềm kế toán
  • Phần mềm diệt Virus
  • Phần mềm bản quyền trên Windows
  • Chữ ký số