Tên miền là gì?

Tên miền là một địa chỉ định danh dẫn tới website của bạn đã được chứa trên host vì vốn dĩ host bạn chỉ có thể truy cập qua dãy IP của máy chủ đó. Một tên miền thường là sẽ có một cấu trúc cơ bản như sau:

www.danangtech.com

Trong đó:

  • www: Tiền tố của tên miền.
  • danangtech: Tên được đặt của tên miền
  • .com: Hậu tố của tên miền, có thể gọi là đuôi tên miền.
Tên miền là một địa chỉ định danh dẫn tới website của bạn
Tên miền là một địa chỉ định danh dẫn tới website của bạn

Trong đó, có thể lựa chọn được nhiều đuôi tên miền khác nhau như .net, .info, .org, .vn,….nhưng tốt nhất hãy chọn các đuôi tên miền quốc tế thay vì đuôi tên miền quốc gia (.vn, .com.vn, .edu.vn,….) vì tính phức tạp trong lúc đăng ký cũng như giá cả cao hơn.

Ngoài ra, tên miền còn có dạng thế này:

www.blog.danangtech.com

Trong đó: chữ blog nằm trước Danangtech.com nghĩa là sub-domain, hoặc một tên miền con dựa trên tên miền mẹ là danangtech.com. Có thể tạo ra không giới hạn tên miền con và có thể chỉ định nó như một website riêng biệt.

Tên miền kết nối tới host như thế nào?

Mỗi host sẽ đều có một địa chỉ IP riêng biệt và chắc chắn tên miền cũng sẽ kết nối bằng cách kết nối vào địa chỉ phân giải địa chỉ IP của host (còn gọi là Domain Nameserver – DNS), dĩ nhiên tên miền này cũng phải cần được khái báo trong host để nó có thể nhận diện tên miền này đang sở hữu thư mục nào trên host.

Thông thường, mỗi nhà cung cấp host đều có một DNS riêng (thường là hai địa chỉ với dạng ns1.abc.com,ns2.abc.com) và sau khi mua host, có thể vào trang quản lý tên miền sửa thông tin DNS của tên miền thành các địa chỉ DNS của nhà cung cấp là có thể truy cập ngay vào host bằng tên miền riêng của mình.

Thiết kế website tại Đà Nẵng chia sẽ ngoài ra còn có các dịch vụ DNS trung gian. Tức là không cần sử dụng DNS của nhà cung cấp host nhưng vẫn kết nối được từ tên miền vào host bằng cách kết nối vào một địa chỉ DNS trung gian, sau đó sẽ khai báo thêm địa chỉ IP của host vào DNS trung gian là nó được kết nối.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*