Hosting là gì?

Hosting được hiểu theo nghĩa của ngành công nghệ website nghĩa là một máy tính có thể được truy cập hai chiều (nhận kết nối và gửi kết nối ra ngoài), máy tính được nói đến đó chính là một máy chủ web (còn gọi là Web Server) có thể chứa tất cả các dữ liệu liên quan đến website bao gồm mã nguồn, dữ liệu tải lên (hình ảnh, media,…) và cơ sở dữ liệu (database).

hosting

Có ba loại hosting cơ bản để lựa chọn nhằm phù hợp với nhu cầu và mục đích của từng các nhân hay tập thể như sau:

  • Dedicated Server (máy chủ riêng – máy chủ vật lý): Cá nhân hay tập thể thuê cả một máy chủ web riêng, được toàn quyền sử dụng cả máy chủ đó. Dành cho các website lớn, có lượt truy cập được tính hàng trăm nghìn mỗi ngày.
  • Virtual Private Server (VPS – máy chủ ảo riêng) – Cá nhân hay tập thể thuê một máy chủ riêng nhưng đây chỉ là một máy ảo được sinh ra bởi một máy chủ vật lý, được quyền làm mọi thứ nhưng hiệu năng kém hơn máy chủ vật lý. Dành cho website có lượt truy cập từ 8.000/ngày đến 100.000/ngày.
  • Shared Host (nên gọi tắt là host) – là một gói host được sinh ra và thiết lập bởi một Dedicated Server hoặc VPS, đã được cài sẵn các ứng dụng cần thiết để làm website. Đây chính là loại bạn sẽ bắt đầu dùng ngay bây giờ vì dễ sử dụng, giá rẻ và đây là loại host thấp nhất.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*